Welcome

Добре дошли в onlinebookworm!

Нова съм в бранша, затова ще Ви помоля да бъдете търпеливи първите няколко поста. Няма да правя само ревюта на книги, но също така и на филми и игри. Както виждате има и раздел лично кътче, където ще се опитвам да поствам своето лично творчество. Може и да не Ви се стори особено добро. Ще ви помоля да казвате какво не Ви харесва. Все пак критиката помага на твореца да се развива.


Welcome to onlinebookworm!

I’m new in the industry, so I would ask you to be patient the first few posts. I won’t do only reviews of books, but also of movies and games. As you can see there is a section personal creativity where I will try to post my creations. Maybe you won’t see it particularly good. I will ask you to say what you do not like. However, criticism helps the artist to develop.